Schrijver, adviseur, coach, trainer
& freelancer in de uitvaartbranche

06 2274 3043
info@jolienvanderkooij.nl


terug

Privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bewaren van de gegevens

Als je mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling van de e-mail.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op mijn website. Ik probeer deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ik verstrek deze gegevens nooit aan derden.

Google Analytics

Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

Cookies

Ik vind cookies lekker maar ik verzamel ze niet.

Aanpassen privacystatement

Ik behoud me het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website te lezen zijn. Datum: 06-09-2016